fetch Fetch Support

Những câu hỏi phổ biến nhất

Trạng thái Đơn hàng

Trạng thái Đơn hàng của tôi thế nào?

Đang tiến hành : Sản phẩm đang được chuẩn bị. Các sản phẩm bạn đã đặt đang được đi lấy và đóng gói.

Đang chờ chuyển đi : Sản phẩm đang được giao đến địa chỉ mà bạn yêu cầu, vui lòng đợi một lúc.

Đang chờ xử lý : Đơn đặt hàng của bạn đang tạm thời được giữ lại. Trạng thái này sẽ được hiển thị khi hàng đang được kiểm tra hoặc khi đơn hàng chưa hoàn thành.

Đã giao hàng : Đơn hàng của bạn sẽ ở trong trạng thái này sau khi bạn nhận được sản phẩm.

Đã hủy đơn hàng : Đơn hàng của bạn sẽ ở trạng thái này sau khi bạn hủy đơn hàng.

Lảm cách nào để hủy hay thay đổi đơn hàng của tôi?

Nếu đơn hàng của bạn chưa được giao, bạn có thể hủy đơn hàng từ màn hình tài khoản của mình. Hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua Messenger, WhatsApp hoặc gọi cho chúng tôi theo số 0383678549. Nếu chúng tôi đã xử lý đơn đặt hàng của bạn thì đơn hàng đó có thể không hủy được. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho bạn. Chúng tôi cũng chấp nhận trả lại hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua.

Làm cách nào để yêu cầu trả lại hàng hoặc đổi sản phẩm khác?

Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua Messenger, WhatsApp từ màn hình Tài khoản ứng dụng hoặc gọi cho chúng tôi theo số 0383678549. Nếu bạn muốn yêu cầu trả lại hoặc đổi sản phẩm khác, vui lòng gửi tin nhắn cho chúng tôi.

Đơn hàng và Thanh toán

Làm thế nào để mua hàng?

Để đặt hàng, hãy đăng nhập vào tài khoản Fetch của bạn hoặc đăng ký một tài khoản mới.
Tiếp theo, tìm kiếm sản phẩm bạn muốn đặt hàng từ màn hình tìm kiếm hoặc từ màn hình danh mục / thương hiệu.
Nhấn vào sản phẩm để xem chi tiết. Để thêm sản phẩm vào giỏ hàng của bạn, hãy nhấn vào nút có nhãn ""Thêm vào giỏ hàng"".
Nhấn vào giỏ hàng ở góc trên bên phải màn hình để tiến hành thanh toán. Trên trang thanh toán, hãy thêm hoặc chọn địa chỉ giao hàng của bạn. Tiếp theo, thêm ngày giao hàng và thêm lựa chọn phương thức thanh toán của bạn. Trước khi bạn đặt hàng, hãy xem lại các mặt hàng trong giỏ hàng của bạn. Mọi giảm giá hoặc khuyến mãi sẽ được thêm vào trong Tổng đơn hàng của bạn. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy nhấp vào nút màu hồng có nội dung “Đặt hàng”.

Làm thế nào thêm phương thức thanh toán?

Chọn ""Thay đổi"" trong Phương thức thanh toán trên màn hình thanh toán.
Sau đó nhấn vào ""Thêm thẻ mới"". Nhập thông tin cần thiết và lưu thông tin.
Hiện tại, chúng tôi chỉ chấp nhận phương thức thanh toán nhận tiền mặt khi giao hàng (tháng 5 năm 2021).

Tại sao thẻ tín dụng của tôi không kích hoạt được?

Nếu bạn gặp sự cố với thẻ tín dụng của mình, hãy đảm bảo rằng địa chỉ thanh toán khớp với địa chỉ trong hồ sơ đăng ký thẻ tín dụng và / hoặc ngân hàng của bạn. Nhập tên và số thẻ tín dụng chính xác theo thông tin trên thẻ. Và kiểm tra ngày hết hạn thẻ tín dụng.
Trước khi bạn đặt hàng, hãy thêm CVV, một mã gồm 3 chữ số được tìm thấy ở mặt sau của thẻ.

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ nhận hàng?

How do I change my shipping address ?

Chọn ""Thay đổi"" trong Giao hàng Tới trên màn hình thanh toán.
Sau đó nhấn vào ""Thêm địa chỉ mới"". Nhập thông tin cần thiết và chọn ""Thêm địa chỉ mới""
Tiếp theo, chọn địa chỉ mà bạn đã nhập và quay trở lại màn hình thanh toán.

Thú cưng của tôi

Làm thế nào để thêm Thú cưng?

Chọn ""Thú cưng của tôi"" từ màn hình tài khoản.
Tiếp theo, chọn ""+Thêm Thú cưng"".
Sau khi đăng tải hình thú cưng của bạn, nhập thông tin yêu cầu và nhấn chọn ""Lưu""

AutoShip

AutoShip là gì?

AutoShip là dịch vụ giao hàng tự động theo lịch trình bằng cách lựa chọn sản phẩm và định kỳ giao hàng.Bạn không còn lo về việc quên mua đồ ăn cho thú cưng và phải chạy vội đi mua nữa!

Những lợi ích của Autoship là gì?

Chúng tôi luôn có những đợt giảm giá áp dụng cho những sản phẩm đặt hàng định kỳ.Bạn có thể tiết kiệm được không chỉ thời gian, mà còn cả tiền bạc nữa.AutoShip cũng giúp bạn tránh khỏi việc quên mua thức ăn cho thú cưng.

Làm cách nào tôi có thể thêm sản phẩm vào AutoShip?

Để thêm sản phẩm, hãy chuyển đến màn hình sản phẩm và nhấn chọn "Thêm vào AutoShip".
Sau đó, bạn có thể chọn tạo một AutoShip mới hoặc thêm nó vào một AutoShip hiện có.
Sau đó, nhập thông tin cần thiết và nhấn chọn "Lưu".

Làm cách nào để xóa sản phẩm trong AutoShip?

Để xóa một sản phẩm, nhấn chọn AutoShip từ điều hướng ở cuối màn hình.
Chỉnh sửa AutoShip có chứa sản phẩm bạn muốn xóa.
Nhấn vào nút Xóa ở dưới cùng bên phải của sản phẩm được hiển thị để xóa sản phẩm đó.

Khi nào tôi có thể thay đổi cài đặt AutoShip của mình?

Bạn có thể thay đổi AutoShip bất cứ lúc nào trừ ngày giao hàng và một ngày trước ngày giao hàng.

Làm thế nào để hủy AutoShip?

Để hủy AutoShip của bạn, hãy nhấn chọn AutoShip từ điều hướng ở cuối màn hình.
Chọn AutoShip bạn muốn hủy.
Nhấn vào nút Hủy ở góc trên cùng bên phải của màn hình chỉnh sửa AutoShip.
Bạn không thể thay đổi AutoShip một ngày trước khi giao hàng.
Vui lòng hủy ít nhất hai ngày trước ngày giao hàng.

Tình trạng Đơn hàng của tôi thế nào?

Đang tiến hành là đang trong giai đoạn chuẩn bị.
Đang chờ vận chuyển là đang trong quá trình chuẩn bị giao hàng.
AutoShip không thể thay đổi khi ở trong hai tình trạng trên.

Làm thế nào để đặt lịch lại hay hoãn lại lịch giao AutoShip?

Để thay đổi chế độ AutoShip, hãy nhấn vào AutoShip từ điều hướng ở cuối màn hình.
Nếu bạn muốn hoãn đơn hàng của mình, hãy nhấp vào nút "Bỏ qua".
Nếu bạn muốn thay đổi ngày giao hàng, hãy nhấn vào nút Thay đổi Ngày và chọn ngày.
Nhấn vào nút Giao hàng ngay hôm nay nếu bạn muốn giao hàng ngay hôm nay. Giao hàng Hôm nay sẽ được chấp nhận đến sáng hôm sau.
Nếu bạn muốn thay đổi tần suất, hãy nhấn vào Chỉnh sửa.
Trên màn hình chỉnh sửa AutoShip, thay đổi tần suất và nhấn vào nút Lưu.

Làm cách nào để thay đổi phương thức thanh toán?

Để thay đổi phương thức thanh toán của bạn, hãy nhấn vào AutoShip từ điều hướng ở cuối màn hình.
Nhấn vào nút Chỉnh sửa cho AutoShip mà bạn muốn thay đổi.
Nhấn vào nút thay đổi trong phần Phương thức thanh toán để chọn phương thức thanh toán khác.

Làm thế nào để thay đổi địa chỉ giao hàng?

Để thay đổi địa chỉ giao hàng của bạn, hãy nhấn vào AutoShip từ điều hướng ở cuối màn hình.
Nhấn vào nút Chỉnh sửa cho AutoShip mà bạn muốn thay đổi.
Nhấn vào nút thay đổi trong phần Giao Hàng tới để chọn một địa chỉ khác.